Programul național „Anghel Saligny” presupune investiții de 50 de miliarde de lei în comunitățile locale și 

are ca obiectiv modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale. 

  •      3.147 deadministrațiilocale, au depus cereri de finantare. 
  •      Aufostdepuse 7.545 proiecte de apă și canalizare și infrastructură rutieră locală. 
  •      Încurând se va putea cere finanțare și pentru rețelele de gaze prin „Anghel Saligny”. 
  •      Fonduriledin „AnghelSaligny” nu pot ajunge la proiecte fanteziste, nefolositoare comunității, evitând situații care s-au întâlnit în PNDL. 
  •      Programula restrâns finanțarea doar la infrastructura pentru acele servicii esențiale – apă, drumuri, gaze: 

-       alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 

-       sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; 

-      drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 

-       poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; 

-       sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

  •      FiecareUAT are prealocată finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil: 

-       comunele au alocate 4 milioane lei 

-       orașele – 7 milioane lei 

-       municipiile, altele decât reședințele de județ – 10 milioane lei 

-       municipiile reședințe de județ – 43 milioane lei 

-       sectoarele municipiului București – 35 milioane lei 

-       județele (reprezentate de consilii județene) – 140 milioane lei 

  •      Pentrucreșterea transparenței și facilitarea derulării programului, Ministerul Dezvoltării va pune la dispoziție o platformă digitală – 

Deasemenea senatorul Bâca a declarat că:”Toate aceste investiții vor aduce un plus de confort și civilizație în traiul de zi cu zi al bârlădenilor.”