Reiser

Mesajul de Ziua Națională a României a senatorului PNL, Iulian BîcaAstăzi este 1 Decembrie, ziua în care toți romanii trebuie să nu uite să fie demni! 
 
Să ne mândrim cu istoria și tradițiile noastre, cu unitatea neamului românesc!  
 
Să fim mândri cu această țară frumoasă și bogată, pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o în grijă! 
 
Să cinstim și să nu uităm niciodată jertfa eroilor neamului, pentru sacrificiul pe care l-au făcut ca aceste pământuri și acest neam să rămână unite! 
 
Să ne mândrim, dragi români! 
La mulți ani, frați români!  
La mulți ani, România! 

Iulian Mihail Bîca, senator: responsabilitate pentru cetățeni dar și pentru autorități!

Senatorul Bîca a susținut inițiativa pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal dezbătură și aprobată în Senat deoarece  se va elimina prezumția de rea-credință a proprietarilor care nu au depus raportul de evaluare a clădirii.

În această săptămână, în Senat, în calitate de primă cameră sesizată, s-a dezbătut și aprobat Legea 451/2021 – propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 Conform prevederilor propunerii legislative, impozitarea clădirilor neredizențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice se va realiza doar prin notificarea prealabilă cu privire la obligativitatea efectuării reevaluării imobilelor. Astfel, se revine la normalitate, iar aplicarea unor sancțiuni atipice prin cote majorate se va putea realiza doar în condițiile în care se constată reaua-credință a contribuabilului. 

 Ce prevede legislația actuală? 

 1. Potrivit prevederilor din Codul fiscal, impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, care nu au fost dobândite sau construite în ultimii 5 ani anterior anului de referință, se face prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii rezultate dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat și depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. Dacă raportul de evaluare se depune după primul termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. Dacă proprietarul persoană fizică omite efectuarea raportului de evaluare a clădirii, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor referitoare la clădirile rezidențiale. 
 1. În mod similar, în ceea ce privește impozitul pe clădirile nerezidențiale, persoanele juridice în proprietatea cărora se află acestea, au obligația actualizării valorii impozabile a clădirilor o dată la 5 ani, pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. Dacă raportul de evaluare se depune după primul termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. Dacă proprietarul persoană juridică omite efectuarea raportului de evaluare a clădirii, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor referitoare la clădirile rezidențiale 

 Ce se modifică? 

Măsurile prevăzute la literele a) și b) se vor aplica doar cu condiția înștiințării prealabile a proprietarilor de către organul fiscal local, adică direcțiile de impozite și taxe pentru persoane fizice și/sau juridice. Astfel, modificarea legii în sensul înștiințării prealabile a acestora, este aptă să evidențieze dacă neîndeplinirea obligației legale este rodul relei-credințe a proprietarului ori este efectul unei omisiuni rezonabile, datorate intervalului mare de timp la care proprietarii trebuie să facă demersurile pentru reevaluarea clădirii și să depună la organul fiscal local raportul de evaluare. 

Modalitatea concretă prin care se va face înștiințarea poate fi atât în scris cât și prin mijloace electronice (telefax, poștă electronică, alte mijloace electronice) ce asigură transmiterea textului actului, dacă proprietarul a indicat organului fiscal local datele corespunzătoare în acest scop. 

În situația în care organul fiscal local nu îndeplinește obligația de înștiințare prevăzută în inițiativa legislativă, proprietarul clădirii va datora impozitul la valoarea reflectată în ultimul raport de evaluare depus de acesta. 

 „Am susținut inițiativa legislativă dezbătură și aprobată în Senat deoarece consider că se va elimina prezumția de rea-credință a proprietarilor care nu au depus raportul de evaluare a clădirii, cu consecință imediată a sancționării acestui comportament considerat culpabil, prin aplicarea unei cote de impozitare mult mai mare. O astfel de măsură este adecvată și proporțională cu sancțiunea aplicabilă proprietarilor care, în urma unei astfel de înștiințări, vor rămâne în pasivitate și nu vor efectua demersurile necesare pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii.  

De asemenea, sunt de părere că relația dintre autoritățile publice și mediul de afaceri se va consolida datorită înștiințărilor și atenționărilor ce vor fi trimise către mediul de afaceri despre consecințelor legale în cazul rămânerii în pasivitate.” Iulian-Mihail Bîca, senator.  

 

Programul „Anghel Saligny”sprijinit de senatorul PNL, IULIAN BÂCA

Programul național „Anghel Saligny” presupune investiții de 50 de miliarde de lei în comunitățile locale și 

are ca obiectiv modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale. 

 •      3.147 deadministrațiilocale, au depus cereri de finantare. 
 •      Aufostdepuse 7.545 proiecte de apă și canalizare și infrastructură rutieră locală. 
 •      Încurând se va putea cere finanțare și pentru rețelele de gaze prin „Anghel Saligny”. 
 •      Fonduriledin „AnghelSaligny” nu pot ajunge la proiecte fanteziste, nefolositoare comunității, evitând situații care s-au întâlnit în PNDL. 
 •      Programula restrâns finanțarea doar la infrastructura pentru acele servicii esențiale – apă, drumuri, gaze: 

-       alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 

-       sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; 

-      drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 

-       poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; 

-       sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

 •      FiecareUAT are prealocată finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil: 

-       comunele au alocate 4 milioane lei 

-       orașele – 7 milioane lei 

-       municipiile, altele decât reședințele de județ – 10 milioane lei 

-       municipiile reședințe de județ – 43 milioane lei 

-       sectoarele municipiului București – 35 milioane lei 

-       județele (reprezentate de consilii județene) – 140 milioane lei 

 •      Pentrucreșterea transparenței și facilitarea derulării programului, Ministerul Dezvoltării va pune la dispoziție o platformă digitală – 

Deasemenea senatorul Bâca a declarat că:”Toate aceste investiții vor aduce un plus de confort și civilizație în traiul de zi cu zi al bârlădenilor.”

O lege necesară pentru găsirea persoanelor dispărute

Senatorul PNL, Iulian Bîca a depus și discutat, în cadrul comisiei de apărare a Senatului României,proiectul de lege privind căutarea/identificarea persoanelor dispărute.    

Conform datelor statistice furnizate de Direcția de Investigații Criminale, din cadrul Inspectoratului General al Politiei,  din anul 1990, în România, au dispărut în total peste 84.000 de persoane 

 Aproape 6000 de sesizări, privind dispariții de copii au fost făcute în ultimul an în România. 

 În spatele acestor date statistice, stau dramele a mii de familii.     

Acest proiect de lege, introduce o serie de  reglementări ce vor asigura o mai bună coordonare a instituțiilor publice, prin înființarea în cadrul Poliției Române a unor  unități centrale și teritoriale, proiectul fiind construit pe baza unor principii ce plasează în centrul demersului, persoana dispărută.   

Proiectul creează cadru legal care:  

 1. a) recunoaște și dă eficiență drepturilor persoanei dispărute și ale familiei acesteia.
 2. b) oferă autorităților mijloace și metode eficiente de căutare a persoanelor dispărute.
 3. c) garantează respectarea libertăților și  drepturilor fundamentale ale persoanelor cu care autoritățile intră în contact pe parcursul procedurilor de căutare.  

Sesizarea întocmită se va trimite către unitatea teritorială, care va întocmi un dosar al dispariției. În scopul bunei desfășurări a activității de căutare, unitatea centrală pentru persoane dispărute va putea prelua dosarul dispariției sau va putea dispune preluarea acestuia de către o unitate teritorială.   

  „Interesant este faptul că orice persoana fizică sau firmă va putea ajuta în mod voluntar și gratuit autoritățile, la căutarea persoanelor dispărute. Aceste persoane vor fi înregistrate online, într-o bază de date a Politiei Române. Activitățile pe care le va putea desfășura un astfel de voluntar vor fi: 

  – popularizarea cazului, așa cum poate; 

  – să facă postere, pliante, clipuri audio-video sau alte asemenea materiale de informare, privind persoanele dispărute; 

   – să pună la dispoziția autorităților, mijloace tehnice și logistice, ce pot ajuta la căutarea persoanei dispărute” a declarat senatorul PNL, Iulian Bîca.  

Inițiativa a fost supusă dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr 52/2003, toate persoanele putând trimite recomandări, propuneri și observații pertinente. 

135 de ani de cale ferata la Bârlad

La etajul I al Stației CFR Bârlad, Primăria Municipiului Bârlad, Consiliul Local Municipal Bârlad, CENAFER – Muzeul CFR București și Regionala de Căi Ferate Iași au marcat 135 de ani de la darea în circulație a liniei de cale ferată Bârlad – Vaslui. Evenimentul a fost marcat cu inaugurarea unei expoziții aniversare, care va fi deschisă publicului, timp de trei zile, în intervalul orar 10.00 – 18.00. Într-un cadru festiv, organizatorii au recompensat cu diplome și medalii aniversare mai mulți angajați ai CFR din Bârlad care de-a lungul anilor s-au evidențiat în activitate. Recunoașterile au fost înmânate de către primarul Dumitru Boroș, care le-a mulțumit public tuturor angajaților CFR pentru activitatea depusă într-unul din cele mai dificile sectoare de transport. Imediat după festivitatea de deschidere, sala expozițională a fost luată cu asalt de zeci de copii, însoțiți de cadre didactice, părinți sau bunici. Micuții s-au arătat fascinați în special de „vedeta” expoziției, și anume o dioramă (machetă) feroviară la scara 1:87, aflată în premieră la Bârlad. Macheta interactivă de trenulețe funcționale și modelism prezintă cu fidelitate, până la cele mai mici detalii, modele reale ale peisajului feroviar: trenuri românești, stații, poduri, complexe de linii, tunele și aspecte ale activității feroviare și umane. Vizitatorii au putut viziona și o colecție importantă de cărți poștale vechi, medalii aniversare și obiecte de colecție, toate cu subiect feroviar. Tot în premieră, în cadrul expoziției se poate viziona și obiectul de activitate al singurului producător de machete feroviare românești la scară, care este din Bârlad. Firma constructoare produce miniaturi realizate până la cel mai fin detaliu ale locomotivelor și vagoanelor românești.