”Astazi am susținut și votat propunerea legislativă, la care sunt coinițiator, unde se stabilesc anumite prevederi referitoare la certificarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate în vederea înmatriculării acestora în România.” a declarat Iulian Bîca, senator PNL.

Propunerea vizează, în special, stoparea practicii de a comercializa autoturisme care au kilometrajul dat înapoi, orice înlocuire a odometrului unui vehicul cu un altul cu un kilometraj mai mic să fie considerată un act de fraudă în cazul în care aceasta nu este înregistrată şi transmisă corespunzător către RAR , „Registrul Auto Român” va înfiinţa şi va gestiona registrul electronic privind evidenţa citirilor odometrelor autovehiculelor din România.

Prin intermediul unei aplicaţii informatice specifice furnizate de către RAR, operatorii economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere şi reglări funcţionale ale vehiculelor rutiere precum şi activităţi de modificări constructive şi reconstrucţia vehiculelor rutiere sunt obligaţi să citească şi transmită către RAR informaţii legate de numărul de identifîcare/seria de şasiu şi valoarea indicaţiei odometrului din dotare pentru autovehiculul supus prestaţiei în cauza, indiferent de tipul acesteia.

Propunerea legislativă vizează eliberarea, la cerere, deţinătorilor de autovehicule destinate
transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune un
certificat denumit „RAR Auto-Pass” care conţine informaţii cu privire la istoricul citirii
odometrului existent în registrul electronic, implicarea autovehiculului într-un eveniment care a
produs avarii grave la mecanismul de direcţie, instalaţia de frânare sau la structura de rezistenţă a
caroseriei ori a şasiului precum şi la neprezentarea vehiculului în cadrul unei campanii de
rechemare a vehiculelor care au fost deja înmatriculate, înregistrate sau puse în comercializare,
deoarece unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unităţi tehnice separate
instalate pe vehicul prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică sau
protecţia mediului înconjurător.

La vânzarea unui vehicul deja înmatriculat în România, vânzătorul
furnizează cumpărătorului un certificat „RAR Auto-Pass” valabil, pentru vehiculul supus vânzării,
care se constituie în anexă la formularul tipizat „Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc
de transport” model 2016 ITL 054 prevăzut în Anexa nr.2 la Ordinul 1069/2016. Domeniul de
aplicare al certificatului „RAR Auto-Pass” poate fi extins şi la alte categorii de vehicule prin ordin
al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
Punerea în circulaţie a autovehiculelor cu odometrul defect constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune
mai gravă.