Prefectul Eduard-Andrei POPICA a prezentat raportul de activitate pe anul 2018, documentul analizând fiecare compartiment al Instituţiei Prefectului.

      Una dintre prerogativele oferite prefectului este aceea de garant al respectării legii la nivelul judeţului. În acest sens, pe parcursul anului trecut, au fost supuse verificării legalităţii actelor 14.237 de acte administrative.

      În urma acestor verificări, 385 de acte au fost declarate nelegale, iar 14 acte administrative au fost atacate în instanţa de contencios-administrativ.

      În ceea ce priveşte aplicarea legilor fondului funciar, în raportul de activitate pe 2018 se precizează că au fost eliberate un număr de 17 titluri de proprietate și au fost formulate un număr de 336 răspunsuri la petiţii formulate de cetățeni.

      Tot în 2018, la Instituţia Prefectului au fost înregistrate 1.038 petiţii, dintre care 498 au fost soluţionate pozitiv sau parţial pozitiv, iar 47 sunt în curs de soluţionare. Totodată, au fost primite în audienţă 225 de persoane.

     Un capitol al raportului de activitate pe anul trecut al Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui se referă la relaţiile avute cu celelalte instituţii deconcentrate, inclusiv la asigurarea legăturii între administraţia publică centrală şi cea locală. Iar în acest context amintim conferinţele de presă avute pe diverse teme, informările şi circularele trimise către primării ori alte instituţii publice.

      De asemenea, raportul face trimitere către cele 16 şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în cadrul cărora au fost aprobate 5 hotărâri pentru evaluarea pagubelor produse în localităţi vasluiene.

       Anul trecut, în judeţul Vaslui au fost înregistrate peste 32 mii de cereri pentru emiterea unor paşapoarte: 19.004 pentru paşapoarte simple şi 5.197 pentru paşapoarte simple electronice temporare.

      În 2018 au fost emise un număr de 15.856 permise de conducere.     La ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui, anul trecut au fost eliberate 17.142 de certificate de înmatriculare, 1.601 radieri din circulaţie a vehiculelor şi au fost eliberate un număr de 5.003 autorizaţii şi numere provizorii. De asemenea, au fost înregistrate un număr de 345 de cereri de pierdere-furt-deteriorare plăci cu numere de înmatriculare.