Duminică, 17 februarie, vom avea prilejul să ne bucurăm împreună de istoria oraşului Bârlad, povestită într-o manieră academică de Oltea Răşcanu- Gramaticu în calitate de istoric, scriitor şi nu în ultimul rând, cetăţean care face cinste oraşului. Domnia sa a avut amabilitatea să ne pună la dispoziţie câteva informaţii legate de acest eveniment: “ Simpozionul “Bârlad.Realitați istorice și perspective” este organizat de Societatea de Științe Istorice din România- Filiala Bârlad. Ne-am propus o trecere în revistă a momentelor esențiale ale istoriei Bârladului de la geneză la contemporaneitate, cu lumini și umbre, opinia istoriografiei române și străine despre apariția acestui târg medieval, forme de organizare politico- administrative pe parcursul anilor, prezența aici a marii vornicii a Țării de Jos a Moldovei în epoca medievală, prezența unor domnitori la Bârlad de la Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Vasile Lupu, la Al.I CUZA,născut la Bârlad, la 20 martie 1820, contribuția bârlădenilor la UNIRE, Războiul de Independență, la cele două războaie mondiale. Un loc special îl prezintă instituțiile culturale, școala bârlădeană. Se analizează epoca comunistă și în final perspectivele municipiului Bârlad în Mileniul al III- lea.” Primăria şi Consiliul Local Bârlad, în parteneriat cu Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Bârlad sunt organizatorii simpozionului. Iulia Chiper (www.jurnaldebarlad.ro)