În cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Astronomice „Sirius”-Club UNESCO din 24 februarie 2019, au fost prezentate proiectele derulate şi activităţile AAS din anul 2018, aspectele financiar-contabile, perspectivele organizatorice şi a fost aprobat programul activităţilor pentru anul 2019. Principalele proiecte şi activităţi derulate în anul 2018: Organizarea Concursului Regional „Luceafărul”, ediţia a V-a, ianuarie-martie; Participare la etapa naţională a Olimpiadei de Astronomie şi Astrofizică, Voroneţ, jud.Suceava, 2-5 februarie; La Cursul de inițiere în CanSat și Astro Pi – misiuni spațiale pe înțelesul elevilor, organiuat la Gura Humorului / Voroneț, județul Suceava, 8-11 februarie; Proiectul „Omul în Cosmos” derulat în cadrul Programului „Luna Mondială a Astronomiei”, aprilie; Participare la Concursul Internaţional „Green Planet”, Moscova; Participare la Concursul „Trasee în alb-negru şi color”, ediţia a XIV-a; Vizită tematică la Chişinău în cadrul proiectului „Cerul – acelaşi pentru toţi”, 5 mai; Participare la Expoziţia/Concurs „Eu şi Universul”, Tulcea, iunie; ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI, 5 iunie; Organizarea concursului „Paşi spre infinit”, ediţia a XXXIV-a, 9 iunie; Organizarea evenimentului ASTEROID DAY, 29 iunie; Proiectul „Tabăra de lângă casă”, iunie-august; Proiectul „Priviţi cerul înstelat!”; Partener în proiectul Tabăra JUNIOR ASTRONOMER RANGERS, ediţia a VI-a, Munţii Măcinului, 10 –15 iulie; Observarea eclipsei totale de Lună din 27/28 iulie; Campanie de observare a evoluţiei curentului meteoric PERSEIDE, 11-13 august; Participare la Şcoala de vară „Oxford for Romania”, 26 august – 3 septembrie; Participare la proiectul Internaţional ERATHOSTENE, septembrie; Participare la Festivalul Internaţional de Astronomie ASTRO-FEST 2018, Târgovişte, 16-21 octombrie; Activităţi derulate în cadrul Programului „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”, 4-10 octombrie; Participare la Conferinţa Naţională a Societății Române pentru Astronomie Culturală (SRPAC) & Concursul de astronomie practică „Ioan Curea”, Timişoara, 16-17 noiembrie; Organizarea evenimentului „Stele de Crăciun”, 19 decembrie, editarea revistelor „Paşi spre infinit” nr.38 şi 39 şi Suplimentului ASTRO-ART. Pentru a evidenţia rezultatele deosebite obţinute în 2018, Consiliul Director al asociaţiei a oferit: –Diplome de Excelenţă membrilor AAS / elevi care vor absolvi liceul peste puţin timp, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile naţionale de astronomie, Programele Internaţionale „Luna Mondială a Astronomiei”, „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”, campanii de observare, astrofotografie şi în derularea proiectelor Asociaţiei Astronomice „Sirius”: Andi Anton, Răzvan Coşeru, Andrei Hobinc, Denis Ifrim, Vlad-Andrei Maxim, Paul Oprea, Ioana Pavel, Andrei Popa, Iulian Radu, Tudor-Cătălin Stafie, Alexandru Ioan Ursu / Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Miriam-Ioana Diţu / C.N. „Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad. –Diplome de Excelenţă pentru sprijinul permanent (1999 – 2019) şi dorinţa de a oferi o publicaţie de ţinută ce promovează valenţele educative excepţionale ale astronomiei, cu ocazia editării numărului 40 al revistei PAŞI SPRE INFINIT: prof. Maria Giuşcă, educ. Diana Scîntei, Paul Corneliu-Tofan, prof. Serghei Coloşenco, S.C.IRIMPEX Bârlad. –Distincţia „Dr.Harald Alexandrescu”, pentru activitatea excepţională şi contribuţia la creşterea prestigiului organizaţiei: Alexandru Vătămanu, clasa a XI-a, C.N. „Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad. Distincţia se acordă membrilor AAS începând cu anul 2006, dacă au minim 5 ani de activitate. Calendarul activităţilor din 2019 acoperă programele şi proiectele asociaţiei care vizează trei domenii: Astronomie / Ştiinţe, Protecţia Mediului, promovarea principiilor UNESCO. Dintre activităţile de nivel naţional şi internaţional menţionăm: Derularea proiectului „Priviţi cerul înstelat!”, Organizarea Concursului Naţional „EXCELENŢA ÎN ASTRONOMIA DE AMATORI”, ediţia a II-a, Participare la Programele „Luna Mondială a Astronomiei” şi „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”, Centenarul Uniunii Astronomice Internaţionale (participare la proiectul Global School Einstein, etc.). Mulţumim cu această ocazie domnului prof. Sergiu Frangulea pentru ajutorul acordat la organizarea evenimentului! Prin implicarea membrilor AAS, comunitatea bârlădeană beneficiază de promovare ştiinţifică şi culturală şi de creşterea prestigiului la nivel naţional şi internaţional. Preşedinte AAS, prof.IOAN ADAM