Proiectul de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă,  a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești are asigurate resursele financiare necesare pentru a fi terminat 

 

Am votat acest proiect de lege atât în comisii cât și în plen, mai ales că în acesta este și un proiect al nostru, al vasluienilor. Toți știm cât de greu se realizează acest proiect, cât disconfort creează. Lipsa banilor ar fi putut bloca proiectul. Dreptul la apă potabilă și la canalizare sunt esențiale pentru realizarea tuturor drepturilor omului. Nu poți vorbi de civilizație dacă nu ai asigurate apa și canalizarea. După cum nu poți vorbi de dezvoltare fără căi de comunicație. Pentru noi, vasluienii, finalizarea proiectelor cu fonduri europene la termen, precum și atragerea de noi fonduri, sunt vitale. Suntem cel mai sărac județ al țării iar fondurile europene, proiectele guvernamentale, reprezintă șansele noastre la dezvoltare. a spus Iulian Bîca, senator PNL.

 

Săptămână aceasta, Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a aprobat Proiectul de lege L257/02.05.2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027. 

 

Printre proiectele care beneficiază de prevederile actului normativ aprobat în Senat, se numără și proiectul “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui (Nr. crt. 9 din Anexă)”, pentru care s-a majorat suma alocată de la 63.046.000 lei la peste 90 de milioane de lei lei. 

Analizele efectuate au arătat că sumele alocate inițial nu asigură finalizarea proiectului și se impune asigurarea unor sume în vederea finalizării execuției contractelor. Neîndeplinirea obiectivelor la termen au consecința recuperării de către Comisia Europeană a sumelor decontate până în prezent, respective corecții financiare suplimentare aplicate României.  

Majorarea sumei a avut la bază creșterea fără precedent a prețurilor majoritățíi materialelor de construcții utilizate în proiectul vasluian.  

Sumele acordate suplimentar sunt de la bugetul de stat și reprezintă fonduri naționale destinate finalizării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.