Proiectul de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă,  a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești are asigurate resursele financiare necesare pentru…
Continue Reading