Nu este zi în care să nu auzim această dorință puternic exprimată de către copiii noștri – „Vreau să mă joc!” De cele mai multe ori, această nevoie firească ne pune astăzi în dificultate – fie rezolvăm problema oferindu-i copilului un ecran, fie conștientizăm faptul că joaca împreună cu copilul nostru este timp de calitate petrecut în familie și ne implicăm în joaca lor. Ce ne facem atunci când vrem să ne jucăm cu copilul afară? Desigur, acest lucru trebuie să se întâmple în spații de joacă amenajate, parcuri sau alte locuri care asigură protecție. În prezent, în municipiul Vaslui nu există spații de joacă, special amenajate pentru practicarea unor sporturi accesibile copiilor (fotbal, handbal, tenis sau baschet). Spațiile preluate de la părinții noștri (vezi zona ștrand sau Parc Copou) sunt permanent accesate de către adulții care doresc să facă sport. În aceste condiții, curtea școlii rămâne cea mai bună soluție la îndemâna părinților care doresc să bată o minge cu copiii lor, alimentând astfel nevoia de joacă și mișcare a copiilor. Din păcate, în municipiul Vaslui curțile școlilor sunt ferecate în afara programului școlar, iar dacă îți trece prin minte să te duci cu copilul în curtea școlii în timpul programului școlar riști să fii luat pe sus de către polițiștii locali și, astfel, să transmitem mesajul copilului că, dacă vrei să te joci în curtea școlii, comiți o contravenție.

Această situație a fost analizată de filiala municipală a USR Vaslui și inclusă în preocupările acesteia pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor municipiului.

De ce sunt ferecate porțile școlilor? De ce părinții împreună cu copiii lor nu au acces în aceste spații publice – temple ale educației – pentru a petrece timp liber de calitate și în siguranță?

Sunt întrebări care evidențiază lipsa de asumare și responsabilizare socială a comunității în legătură cu educația sănătoasă a copiilor. O componentă importantă a activității educative este și promovarea sporturilor în școli și comunitate, sportul fiind atât baza unei vieți sănătoase și echilibrate, cât și o modalitate de a crea spirit comunitar în cartiere și societate.

Strategia naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020 urmărește, printre altele, creșterea practicării sportului de către tineri, atât ca oportunitate de combatere a diferitelor patologii sociale cât și ca mijloc de dezvoltare socială și biologică a tinerilor, precum si realizarea educaţiei prin sport şi activitate fizică pentru formarea unui stil de viaţă sănătos, a dezvoltării ca cetăţeni activi şi responsabili și încurajarea asocierii de către tineri a recreerii cu practicarea sportului şi mişcării.

În contextul celor de mai sus, art. 3, alin. 1 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare prevede că „autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale”.

Accessul persoanelor în instituțiile publice este reglementat de Legea nr. 61/1991 care la art. 2 prevede următoarele: „Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte:…(pct.13) Pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităților publice centrale și locale, instituțiilor publice, instituțiilor de învățământ și spațiilor aparținând acestora, indiferent de destinația lor, (…)”.

În sensul legii menționate mai sus, normele legale de acces nu sunt stabilite prin lege sau prin alte dispoziții cu valoare de lege, ci prin alte documente administrative, emise de conducerea instituțiilor respective. Prin urmare, școlile au emis proceduri interne privind accesul în instituție, în acord cu Ordinul Ministerului Educație Naționale nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, care prevede la art. 21 (4) că una dintre atribuțiile directorului este și aprobarea procedurii de acces în unitate a persoanelor din afara acesteia.

Până în acest punct nimic nu ridică probleme. Acestea apar în procedurile de acces emise de conducerile școlilor care, pentru a conserva minimele investiții făcute de comunitate în școli, interzic accesul persoanelor în incinta acestor instituții, în afara programului școlar. Astfel, cauza acestei interdicții la educație este lipsa de finanțare a comunității în școlile pe care le gestionează. Din păcate, soluția managerială la subfinanțarea școlilor este interzicerea accesului la educație. În secolul XXI nu putem scăpa de această mentalitate: „închid porțile școlii pentru ca nu cumva să se strice ceva, deoarece știu că nu mai primesc bani pentru reparații sau investiții.” Un alt motiv al conducerilor școlilor pentru această situație este lipsa de personal care să asigure supravegherea/paza acestor instituții. Desigur, și acest motiv are la bază aceeași cauză – subfinanțarea școlilor. Este suficient să îți arunci un ochi în curtea unei școli din municipiul Vaslui sau din tot județul pentru a observa cu ușurință „grija” comunității față de școlile lor, față de viitor.

Bugetul local (Primărie), prin finanțarea complementară, trebuie să finanțeze tot ceea ce înseamnă investiții, reparații capitale, consolidări ale școlilor.

Așadar, curțile școlilor rămân ferecate și astfel interzise jocurilor copiilor, din cauza lipsei acute de finanțare a acestora.

Investițiile în această infrastructură deja existentă și permiterea accesului pentru utilizarea ei vor aduce beneficii imediate în municipiul Vaslui. Iată câteva dintre ele: copiii și adolescenții vor avea un loc sigur pentru a face sport, reducerea delicvenței juvenile, crearea unui stil de viață mai sănătos, percepție pozitivă a școlii în mentalul colectiv, crearea unui spirit comunitar, creșterea nivelului de încredere a cetățenilor în autoritățile locale.

Pentru a rezolva această problemă, filiala USR a municipiului Vaslui va contacta Primăria Municipiului Vaslui pentru a-i propune următoarele soluții:

  • Emiterea de către Consiliul Local Vaslui a unei hotărâri prin care să introducă „norme legale de acces” privind utilizarea bazelor sportive ale unităților de învățământ preuniversitar, în acord cu Legea 61/1991, care să permită accesul la bazele sportive și în afara programului școlar;
  • Modificarea procedurilor de acces în unitate de către conducerile școlilor, în acord cu hotărârea CL mai sus menționată;
  • Alocarea de fonduri către școli pentru investiții astfel încât curtea școlii și școala în general să reprezinte un loc atractiv pentru copii și adolescenți în vederea petrecerii timpului liber;
  • Prioritizarea finanțărilor alocate din bugetul local către proiectele ONG urilor înființate de școli pentru autofinanțare și care vizează investiții și activități pentru susținerea sportului pentru toți.

Aceste măsuri sunt la îndemâna Consiliului Local Vaslui și a Primăriei pentru a demonstra că cetățenii acestui oraș „merită mai mult”. Filiala USR a municipiului Vaslui va participa la toate ședințele Consiliului Local pentru a monitoriza gestionarea de către autorități a acestei situații.

„Vreau să mă joc în curtea școlii!” spun toți copiii, adolescenții și părinții lor din municipiul Vaslui și este în interesul general al comunității să începem să îi ascultăm nu numai să îi auzim.