Monument de o importanță deosebită pentru istoria municipiului Vaslui, Casa Ghica situată în centrul istoric al orașului, alături de Biserica Sf. Ioan și situl arheologic Curțile Domnești, a aparținut marii familii de boieri moldoveni Ghica. Clădirea este simbolul evoluției vechiului târg al Vasluiului și un reper important în istoria Moldovei.

Din păcate, în prezent clădirea se află într-o stare avansată de degradare ca urmare a faptului că, în ultimii ani, aceasta nu a avut un proprietar responsabil care să o întrețină și să o valorifice pe măsura importanței ei.

Clădirea și terenul aferente, reprezintă obiectul executării silite în urma unei decizii definitive și irevocabile a Tribunalului Vaslui. Astfel, în data de 20 martie 2019, este organizată la Iași o licitație pentru vânzarea imobilului.

Filiala municipală a USR Vaslui solicită public UAT Municipiul Vaslui reprezentată prin Primar Ing. Vasile Pavăl și prin Consiliul Local Vaslui, respectiv Ministerului Educației și Cercetării să evalueze oportunitatea adjudecării, la licitația publică ce va avea loc în data de 20.03.2019 (care nu este la primul și, cel mai probabil, nu va fi nici ultimul termen), a imobilului – monument istoric generic cunoscut drept Casa Ghica – în care a funcționat, până la retrocedare (anul 2012), Grădinița Nr.1 Vaslui, care a trebuit relocată, într-un spațiu închiriat de către municipalitate pentru o chirie de cca. 1000,00 euro lunar.

Imobilul – monument istoric – este situat în Municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Nr.60, Jud. Vaslui (în spatele curții Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”), fiind compus din teren în suprafață de 1.240,00 mp. și construcție în suprafață de 360 mp., cu destinația construcții administrative și social culturale, fără cale de acces, pentru care, actualul proprietar a obținut, printr-o hotărâre judecătorească, încă nedefinitivă, un drept de trecere cu piciorul şi cu autoturisme de tonaj mic şi mediu, pe terenul situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, proprietatea Statului Român şi aflat în administrarea Ministerul Educaţiei Naţionale (adică să poată folosi aceeași cale de acces cu cea către curtea interioară a Palatului Copiilor – monument „Casa Mavrocordat / M-șal. C-tin. Prezan”, în care funcționează Clubul Elevilor Vaslui).

Imobilul este scos la licitație la prețul de 412.500,00 lei, care reprezintă 75% din valoarea de circulație (de 550.000,00 lei), la cererea Consiliului Local Vaslui și UAT Municipiul Vaslui, reprezentată prin Primar, care au de recuperat, de la actualul proprietar al imobilului, despăgubiri și cheltuieli de judecată, în sumă totală de 35.478,04 lei, la care se adaugă cheltuielile prilejuite de executarea silită.

Conform procedurii, UAT Vaslui, în calitate de creditor urmăritor, ar putea prelua imobilul respectiv în contul creanței, depunând în acest sens creanța sa, în sumă de 35.478,04 lei și plătind cu bani diferența până la prețul de pornire a licitației (412.500,00 – 35.478,04 = 377.021,96 lei/79.257,91 euro), suma care e aproximativ egală cu chiria plătită, de către municipalitate, de când a fost privată, prin retrocedare, de acest spațiu, și care ar putea fi, deci, amortizată, din chiria pe care nu ar mai fi obligată s-o plătească, în următorii șapte ani și jumatate.

Pentru situația în care adjudecarea s-ar face prin intermediul Statului Român reprezentat de Ministerul Educaţiei Naţionale, dacă la licitație ar participa minim doi ofertanți, imobilul în cauză ar putea fi adjudecat și sub prețul de pornire a licitației, dar nu mai puțin de 30% din valoarea de evaluare, adică suma de 165.000,00 lei (mai puțin de 35.000,00 euro, cât costă un apartament cu 2 camere, în Vaslui).

Pe cale de consecință, posibilitatea de câștig, e net în favoarea adjudecării respectivului imobil, care ar putea fi reabilitat cu fonduri europene sau de la Statul Norvegian și repus în slujba comunității, fie cu destinația anterioară – cea de grădiniță, fie în copletarea spațiului Clubului Elevilor, ori prin introducerea lui în circuitul turistic, prin raportare la riscul de pierdere asumat prin lăsarea lui în patrimoniul actualului proprietar, care, pe lângă faptul că nu-și plătește datoriile către municipalitate, e pe cale de a obține și o hotărâre definitivă potrivit căreia va avea voie să împartă aceeași cale de acces cu Palatul Copiilor.

Accesarea granturilor Spațiului Economic European și Norvegiene pentru perioada de finanțare 2014 – 2021, reprezintă o soluție viabilă pentru renovarea clădirii și accesarea ei de către vasluieni într-o formă sau alta. Secțiunea de cultură a programului urmărește, printre altele, și consolidarea dezvoltării economice și sociale prin îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea unor monumente istorice. Pentru această acțiune sunt disponibili 16 milioane de euro care pot fi accesați în apelurile ce vor fi lansate de operatorul de program, respectiv Ministerul Culturii în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniul Cultural și Consiliul Artelor din Norvegia.