U.A.T.-urile mai au la dispoziție un an pentru realizarea amenajamentelor pastorale! Fără acestea, de la 01 ianuarie 2022, nu se mai pot accesa fondurile europene aferente plăților pe suprafață.

Luni, 8 februarie, am votat în Senat proiectul de LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii. Prin aceasta, s-au modificat prevederile art. 10 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Art. 10.(1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plățílor pe suprafață, utilizatorii de pajiști persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu data de 1 ianuarie 2022 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral”.

Prelungirea termenului limită de realizare a amenajamentelor pastorale până la 1 ianuarie 2022 a fost impus de necesitatea susținerii absorbției fondurilor europene aferente plăților pe suprafață și de faptul că amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetație și producția vegetală, coroborat cu situația creată de COVID-19 privind restricționarea deplasării personalului pentru evitarea răspândirii bolii, respectarea perioadelor de carantină și a zonelor carantinate.

Nepromovarea în regim de urgență a actului normativ avea un impact negativ asupra utilizatorilor de pajiști determinat de imposibilitatea aplicării începând cu anul 2021, a amenajamentului pastoral, independent de voința lor.

În județul Vaslui, există unități administrativ-teritoriale unde amenajamentele pastorale sunt în curs de elaborare sau nu sunt întocmite. Din acest motiv, aducem la cunoștința consiliilor locale din județul Vaslui că, termenul limită pentru întocmirea amenajamentelor pastorale, este de 01 ianuarie 2022.

Reamintim că, în baza art. 6 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2013, Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză.

Conform art. 6 alin.(2^1) din aceeași ordonanță, fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu excepţia lucrărilor pentru identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice şi a soluţiilor de gospodărire a arboretelor şi a vegetaţiei forestiere aflate pe pajişti, care se finanţează de utilizatori, conform procedurii aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Iulian Mihail Bica senator PNL 

ConyTV BârladAdministrațiePoliticăamenajamentelor pastorale,Iulian BacaU.A.T.-urile mai au la dispoziție un an pentru realizarea amenajamentelor pastorale! Fără acestea, de la 01 ianuarie 2022, nu se mai pot accesa fondurile europene aferente plăților pe suprafață. Luni, 8 februarie, am votat în Senat proiectul de LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea...Vezi ce-i de văzut !