Pentru debranșărea de la rețeaua centralizată de căldură, beneficiarii vor trebui să prezinte:  

  1. copie după actul de identitate;
  2. acordul UAT Bârlad pentru debranșare;
  3. copie după contractul de închiriere sau după ultimul act adițional al locuinței;
  4. acordul scris al vecinilor pe verticala, cat si pe orizontala;
  5. acordul de acces la sistemul de distribuție a gazului metan;
  6. dovada achitării la zi a datoriilor la energie termica;
  7. copie după P.V. de demontare a apometrului de apă caldă;

CONDUCEREA S.C. CUP S.A.