Începând cu data de 01 februarie 2017 vor intra în vigoare prevederile Legii 1/06 ianuarie 2017 cu privire la eliminarea unor taxe și tarife, precum și modificarea și completarea unor acte normative, lege care abrogă prevederile O.U.G. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și prevederile Legii 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.
Se vor elimina o serie de taxe la efectuarea înmatriculării, transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, autorizării provizorii pentru probe, precum și la examinarea în vederea obținerii permisului de conducere.
În conformitate cu noile prevederi ale Legii 1/2017, de la 01.02.2017, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui nu va mai solicita dovada plății:
• taxelor pentru examinarea conducatorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere;
• taxelor de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe;
• taxa de timbru.
De asemenea, va fi eliminată taxa pentru furnizarea de date, solicitate de către persoanele fizice sau juridice, din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate sau din registrele județene de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.
Punctual, următoarele taxe vor fi eliminate:
• taxă examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – în cuantum de 6 lei;
• taxă examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, TV – în cuantum de 28 lei;
• taxă pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E – în cuantum de 84 lei;
• taxă înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv – în cuantum de 60 lei;
• taxă înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – în cuantum de 145 lei;
• taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – în cuantum de 9 lei;
• taxă de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – în cuantum de 414 lei;
• înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – în cuantum de 5 lei;
• Timbrul de mediu pentru autoturisme.
Cancelaria Prefectului Județul Vaslui,
31.01.2017