Director general Halil Kaymal
Opiniile muncitorilor care fac grevă în faţa fabricii.