SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  SA, aduce la cunostintă bârladenilor ca in baza contractului de servicii nr. 60/31-05-2023 incheiat cu Primaria Bărlad, finantarea fiind asigurată din bugetul local, vor fi efectuate lucrari pe domeniul public de combatere a insectelor (țânțarilor, muștelor si căpușelor). Lucrarile vor fi ectuate pedestru si cu autoutiliatra dupa cum urmeaza :

– Miercuri/Joi  – 19-20/07-2023, interval orar 23:00 – 5:00

 • Gradina Publica
 • Parcul V.I.Popa
 • Spatii verzi din zonele de blocuri si case
 • Locuri de joaca pentru copii
 • Scuaruri si aliniamente stradale zona Nord

– Joi/Vineri  –  20-21/07-2023, interval orar  23:00 – 5:00

 • Spatii verzi din zonele de blocuri si case
 • Zona protectie V. Seaca si canale deschise
 • Parcul Mihai Eminescu
 • Locuri de joaca pentru copii
 • Scuaruri si aliniamente stradale zona Sud
 • Zona Prodana (spatii verzi)

               In acțiunile efectuate pedestru și cu autoutilitara, insecticidul folosit este Solfac Trio EC 140 NF  , produsul este avizat de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății, Nr.Aviz  5645BIO/18/12.24.

În funcție de condițiile meteorologice, lucrările vor fi reprogramate la interval de 24 ore.

PRECAUȚII:

Sunt solicitați crescătorii de albine și pasionații de sericicultură în luarea de măsuri de protejare, deoarece insecticidele utilizate pot fi periculoase pentru familiile de albine și viermii de mătase.

Masuri de prim ajutor

Solfac Trio EC 140 NF

Indicaţii generale: Se va ieşi din zona periculoasă. Aşezaţi şi transportaţi victima într-o poziţie laterală stabilă. Scoateţi imediat hainele contaminate şi depozitaţi-le în siguranţă.

Inhalare : Se va ieşi la aer curat. Se va culca persoana respectivă şi se va ţine la căldură. Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă.

Contactul cu pielea : Se va spăla imediat cu apă şi săpun. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

Contactul cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute şi continuaţi sa clătiţi cu apă. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.

Ingerare : NU se va induce stare de vomă. Se va clăti gura. Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă.

Conducerea S.C. CUP S.A.

ConyTV BârladAdministrațieConyTV NewsEvenimenteSC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  SA, aduce la cunostintă bârladenilor ca in baza contractului de servicii nr. 60/31-05-2023 incheiat cu Primaria Bărlad, finantarea fiind asigurată din bugetul local, vor fi efectuate lucrari pe domeniul public de combatere a insectelor (țânțarilor, muștelor si căpușelor). Lucrarile vor fi ectuate pedestru si...Vezi ce-i de văzut !